Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Bieżące utrzymanie i remont dróg w Bieździadce IKM.7021.10.2022 2022-09-27 15:14 2022-10-05 12:00
2. Remont bieżący dróg wewnętrznych w Bieździedzy IKM.7021.9.2022 2022-09-27 13:38 2022-10-05 12:00
3. Utwardzenie zjazdu na parkingu, działka nr ewid. 571/2 w Sowinie IKM.7011.1.11.2022.PH 2022-09-26 08:44 2022-10-04 09:38
4. Zakup i montaż 6 lamp solarnych przy drogach gminnych IKM.7011.4.2022 2022-09-26 15:05 2022-10-03 12:00
5. Bieżące naprawy dróg IKM.7021.2.8.2022 2022-09-16 14:26 2022-09-23 14:00
6. Bieżące remonty dróg wewnętrznych IKM.7021.2.6.2022 2022-09-09 13:50 2022-09-16 12:00
7. Remont bieżący dróg IKM.7021.2.7.2022 2022-09-09 14:37 2022-09-16 12:00
8. Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 rok IKM.272.2.5.2022 2022-08-31 13:11 2022-09-07 14:00
9. Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kołaczyce-Kluczowa IKM.7011.1.10.2022.PH 2022-08-17 09:46 2022-08-22 12:00
10. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Bieździedza w ramach projektu ,,Pod biało – czerwoną” IKM.271.2.4.2022 2022-08-10 09:02 2022-08-18 10:00
11. Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kołaczyce-Kluczowa IKM.7011.1.10.2022.PH 2022-07-27 14:59 2022-08-16 12:00
12. „Przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach” IKM.271.2.2.2022 2022-07-05 10:25 2022-07-14 10:00
13. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce IKM.042.1.2022.RK 2022-06-20 14:51 2022-06-28 13:00
14. Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w remizie OSP w Lublicy IKM.7011.1.7.2022.PH 2022-05-24 13:53 2022-06-07 12:00
15. Prace renowacyjno-konserwatorskie na cmentarzu Wojennym nr 41 w Bieździadce IKM.7041.1.2022.MG 2022-05-12 14:00 2022-05-19 12:00
16. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy szkole w Krajowicach IKM.7021.2.1.2022 2022-04-04 13:15 2022-04-15 10:00
17. Zakup i montaż 10 lamp solarnych przy drogach gminnych. IKM.7011.2.2022 2022-03-02 14:22 2022-03-09 12:00
18. Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu z przeznaczeniem na budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Kołaczycach IKM.7011.1.3.2022.PH 2022-01-27 13:46 2022-02-10 12:00
19. Wymiana stolarki okiennej w Domu Ludowym w Bieździadce IKM.7011.1.2.2022.PH 2022-01-26 11:12 2022-02-09 12:00
20. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1841 R Sieklówka-Warzyce w km 1 + 450 – 2 + 880. IKM.7011.1.2022 2022-01-24 13:50 2022-02-01 12:00
21. Zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Kołaczyckim. NDG.5543.3.2022.MW 2022-01-12 15:02 2022-01-14 12:00
22. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Kołaczyckim NDG.5543.2.2022.MW 2022-01-12 13:31 2022-01-14 12:00
23. Wykonanie usługi w zakresie unieszkodliwiania padłych zwierząt dzikich i bezdomnych z terenu Gminy Kołaczyce. IKM.6140.2.2021.RK 2021-12-07 12:41 2021-12-14 12:20
24. Odławianie, transportowanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt z Gminy Kołaczyce oraz utrzymywanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku IKM.6140.2.2021.RK 2021-12-07 13:13 2021-12-14 12:00
25. Udzielanie pomocy w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych z terenu Gminy Kołaczyce IKM.6140.2.2021.RK 2021-12-07 11:59 2021-12-14 12:00
26. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce IKM.042.1.2021.RK 2021-08-20 09:59 2021-08-30 13:00
27. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 212 w Krajowicach IKM.7021.2.4.2021.SD 2021-07-23 13:41 2021-07-30 12:00
28. Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 OŚS.4464.37.2021 2021-07-19 11:25 2021-07-26 12:00
29. Termomodernizacja ściany tylnej Szkoły Podstawowej w Krajowicach IKM.7011.1.13.2021.PH 2021-07-12 13:57 2021-07-22 12:00
30. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździadka (Stara droga) IKM.7011.4.2.2020.MG 2021-06-16 12:36 2021-06-23 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne